لیست محصولات بخارشو صفحه 1

بخارشوی ایستاده 9 کاره مورفی ریچاردز

بخارشوی ایستاده 9 کاره مورفی ریچاردز

۹۸۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
بخارشوی چند کاره پولتی POLTI

بخارشوی چند کاره پولتی POLTI

۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
بخارشوی کارچر KARCHER SC2

بخارشوی کارچر KARCHER SC2

۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
بخارشوی کارچر KARCHER SC3

بخارشوی کارچر KARCHER SC3

۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
بخارشوفکیرPORTABLE STEAM POCKET

بخارشوفکیرPORTABLE STEAM POCKET

۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید

توان

فشار بخار