لیست کالاهای خردکن و غذا ساز صفحه 1

ماشین آشپزخانه حرفه ای سیلورکرست SilverCrest

ماشین آشپزخانه حرفه ای سیلورکرست SilverCrest

۷۳۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
خرد کن دو تیغه فکیر Fakir

خرد کن دو تیغه فکیر Fakir

۲۶۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب 4 کاره مولینکس moulinex

گوشت کوب 4 کاره مولینکس moulinex

۲۸۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
غذاساز حرفه ای فلیپس PHILIPS

غذاساز حرفه ای فلیپس PHILIPS

۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
غذاساز30کاره1300وات فلیپس PHILIPS

غذاساز30کاره1300وات فلیپس PHILIPS

۸۹۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
غذاساز34کاره مولینکس moulinex

غذاساز34کاره مولینکس moulinex

۵۸۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب دو کاره زلمر ZHB1205B

گوشت کوب دو کاره زلمر ZHB1205B

۳۲۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
غذا ساز زلمر  ZFP0800S

غذا ساز زلمر ZFP0800S

۵۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
همزن سه کاره زلمرZHMO861S

همزن سه کاره زلمرZHMO861S

۵۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
همزن دو کاره زلمر  ZHM1207S

همزن دو کاره زلمر ZHM1207S

۲۹۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
خرد کن فکیر ASSIST PLASTIC

خرد کن فکیر ASSIST PLASTIC

۱۸۵/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
خرد کن فکیر ASSIST GLASS

خرد کن فکیر ASSIST GLASS

۱۹۵/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب 4 کاره MR.CHEF

گوشت کوب 4 کاره MR.CHEF

۴۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب سه کاره فکیر VERSA

گوشت کوب سه کاره فکیر VERSA

۴۲۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب سه کاره فکیر LUCCA

گوشت کوب سه کاره فکیر LUCCA

۳۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
گوشت کوب سه کاره فکیر MOTTO

گوشت کوب سه کاره فکیر MOTTO

۳۵۵/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
همزن حرفه ای چندکاره فکیرMULTIPLEX

همزن حرفه ای چندکاره فکیرMULTIPLEX

۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
همزن دستی فکیر SIERRA

همزن دستی فکیر SIERRA

۲۵۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
همزن پایه دارفکیر FOOD MASTER

همزن پایه دارفکیر FOOD MASTER

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
غذاسازچندکاره فکیرMix-Self

غذاسازچندکاره فکیرMix-Self

۵۸۰/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید
آسیاب فکیرaromatic

آسیاب فکیرaromatic

۱۸۵/۰۰۰ تومان
اضافه به سبد خرید